Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
 
 
youtube.com/ABTCtubeabtc.talentlms.com
Training
Thomas


e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli kurslar
İnsan Resursları Praktiki (HRP)
Mövzu qrupu: İdarəetmə
Kod: T818
Başlanma tarixi: 23.01.2017
Qurtarma tarixi: 10.04.2017
Saat: 19:00 - 21:00 (Be,Ç,C)
Qiymət : 800 AZN


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

 
Proqramın adı
İnsan Resursları Praktiki (HRP)
Ekspertlər
Cavanşir Abdullayev, Nizami Əhmədov, Fazilə Əsgərova, Aidə İbrahimova
Müddət
60 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində işləyən və ya bu sahədə işləmək istəyənlər şəxslər
Proqramın sertifikasiyası
5 dəfə keçirilən testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəffəqiyyətlə baş vurmuşdur”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “Proqramda iştirak etmişdir” sertifikatı təqdim olunur.
 
Proqramın qısa məzmunu
Praktiki məşğələlər və tapşırıqlar:
Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi bazası
Ekspertlər: Nizami Əhmədov, Fazilə Əsgərova
 • Əmək qanunvericiliyi
 • Beynəlxalq normalar
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Aidə İbrahimova
 • İnsan resurslarının idarə edilməsinin Kadrların idarə edilməsi arasında fərq
 • İnsana resurs baxışı ilə insan kapitalı baxışında fərq
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin təcrübələri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində dünyada gedən son meyllər
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə kadrların idarə edilməsi arasında fərqin müəyyən olunması
Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsindəki risklər
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Aidə İbrahimova
 • İdarəetmədə dəyişikliklər və onların insan resurslarının idarə edilməsi sahəsinə təsiri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların bütün biznesə təsiri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklərin minimallaşdırılması yolları
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların minimallaşdırılması yollarının müəyyən olunması
Modul 4. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Aidə İbrahimova
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi siyasəti
 • İnsan resurslarının idarə edilməsinin optimal strukturu
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələr
 • Strategiya əsasında insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin hazırlanması
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun hazırlanması
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələrin hazırlanması
Modul 5. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işəqəbul
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • İnsan resurslarının planlaşdırılması prinsipləri və meyarları
 • İş yüklərinin müəyyən olunması
 • Strateji, əməliyyat (taktiki) və insan resursları planları arasında əlaqə
 • İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planları
 • İllik işəqəbul planı
 • Vəzifə təlimatı
 • Kompetensiyalar
 • İşəqəbulun forma və metodları
 • İşəqəbula hazırlıq
 • İşəqəbulun mərhələləri
 • Oriyentasiya
 • İş yükünün hesablanması
 • Təbii yolla işgetmələrin müəyyən olunması
 • Qeyri-təbii işdən getmələrin proqnozlaşdırılması
 • İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planlarının hazırlanması
 • İşəqəbul metodunun seçilməsi
 • Vəzifə təlimatlarının və vəzifə kompetensiyalarının müəyyən olunması
 • İşəqəbula hazırlıq prosesi
 • İlkin seçim
 • Müsahibələrin aparılması (rol oyunu)
 • Sənədləşmə
 • Yeni işəqəbul olunmuş işçinin oriyentasiya planının hazırlanması
Modul 6. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
 Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması
 • İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması
 • Qiymətləndirmə formaları və meyarları
 • Qiymətləndirməyə hazırlıq
 • Qiymətləndirmə mərhələləri
 • Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq
 • Struktur bölmələrinin əsas səmərəlilik meyarlarının (KPİ) hazırlanması
 • Struktur bölmələrinin illik hədəflərinin hazırlanması
 • Müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin hədəflərinin hazırlanması
 • Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi (rol oyunu)
Modul 7. Vəzifə kateqoriyası və əmək haqqı
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • Vəzifə təlimatı-kompetensiya-vəzifə kateqoriyası
 • Vəzifə kateqoriyası-baza əmək haqqı
 • Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması üçün meyarların hazırlanması
 • Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması
 • Hər bir kateqoriyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması
Modul 8. Motivasiya
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • İşçinin tələbatının müəyyən olunması
 • Motivasiya növləri (40-dan artıq)
 • Fərdi motivasiyalar
 • Komanda motivasiyaları
 • Nəticəyə əsaslanan motivasiya
 • Sosial qayğı
 • İmtiyazlar
 • İşçilərin tələbatlarının müəyyən olunması üzrə sorğu anketinin hazırlanması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, əmək haqqına əlavələrin müəyyən olunması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, aylıq fərdi bonusların müəyyən olunması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, illik fərdi və kollektiv bonusların müəyyən olunması
 • İmtiyazların düzgün müəyyən olunması
Modul 9. İşçinin inkişafı
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • İşçinin inkişaf planı
 • Ehtiyat kadr
 • Daxili təlimlərin təşkili
 • Xarici təlimlərin təşkili
 • Mentorluq
 • Fərdi məsləhət
 • Rotasiya
 • Digər inkişaf formaları
 • Mentorluq
 • İşçinin inkişafının monitorinq alətləri
 • İşçilərin fərdi inkişaf planının hazırlanması
 • İnkişaf planına uyğun təlim-tədrisin formasının seçilməsi
 • İnkişaf planının səmərəliliyinin hesablanması
 • Ehtiyat insan resurslarının meyarlarının hazırlanması
Modul 10. Daxili davranış və intizam qaydaları
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • Etika Məcəlləsi
 • Korporativ dəyərlər və korporativ davranış
 • Daxili intizam qaydaları
 • Daxili intizam qaydalarının hazırlanması
 • Etik dilemmalar və onların həlli
Modul 11. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə məlumat sistemi
Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev, Fazilə Əsgərova
 • Fərdi uçot sistemi
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin monitorinq alətləri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə zəruri hesabatlar
 • Fərdi anketlərin formasının hazırlanması
 • Monitorinq alətlərinin hazırlanması
 • Hesabatlılıq formalarının hazırlanması
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Plastik kartlarla əməliyyatlar Valyuta rejimi
Tədris xidməti üzrə Biznes tərəfdaşlarımız Məsləhət xidməti üzrə Biznes Tərəfdaşlarımız